Tromøy Fritidsforum er et samskapende forum for utvikling av et helhetlig og målrettet fritidstilbud for alle barn og unge på Tromøy

Etter skoletid

Se Fritidsforums aktiviteter på Roligheden og Sandnes skole

Fra bloggen

Aktiviteter for 5. – 7. trinn

Matklubb

For at vi skal kunne ha et fritidstilbud som er attraktivt for ungdom rett etter skoletid, vil gratis mat være viktig. Det må legges til rette for servering av god mat og sunn mat hver dag det tilbys aktivitet. Vi mener også at å øke barn og unges kompetanse om mat og miljø er en viktig del av fritidstilbudet. En bevisst holdning til hva vi putter i oss og hvilke innvirkninger det har på fysisk og psykisk helse er viktig, samtidig som det å samles rundt et felles måltid er positivt for å bygge gode relasjoner.

Aktivitetsklubb

Alle barn og unge bør være i fysisk aktivitet minst 1 time hver dag. Forskningen viser at det har store fysiske og psykiske helsemessige fordeler med å være regelmessig i aktivitet. Det er allikevel ikke alle som ønsker å ta del i organisert idrett, men som vil ha nytte av andre tilbud om fysisk aktivitet. Gymsal eller uteområder i skolegården kan benyttes til dette tilbudet og det vil her legges vekt på lek og samspill fremfor prestasjon. Vi vil også legge opp til rolige aktiviteter som brettspill, tegning o.l.

Kulturklubb

Forskning viser at barn og unge som driver organisert aktivitet opplever mindre mobbing. Spesielt aktiviteter innen kultur og drama er identifisert som viktige i denne sammenhengen. Det er derfor ønskelig å utvikle et utvidet tilbud med slikt fokus på Tromøya. Å legge det umiddelbart etter skoletid vil gjøre det lettere tilgjengelig for flere.  Den nye skolen som åpner høsten 2019 vil ha danserom, musikkrom og blackbox til disposisjon for fritidsklubben, noe som gir gode muligheter for ulik kulturell utfoldelse.

Lekseklubb

Hverdagen kan være travel, så det er viktig å finne den rette balansen i aktivitetsnivå. Ikke alle foreldre har tid eller mulighet til å følge opp barnas lekser, og da særlig lesing på en måte som er god både for barn og voksne. Ca 20% av elevene i 10. klasse går ut med det som kalles funksjonell analfabetisme og 5 % av grunnskoleelevene har adferdsvansker. Skoleforskning viser en tydelig sammenheng mellom lese/skrivevansker og adferd. For å kunne bedre adferd hos barn og unge er det viktig å inkludere fokus på læring. Lekseklubb/Lesevenn vil være et supplerende tilbud til den lovpålagte leksehjelpen skolen allerede tilbyr. Vi mener en av nøklene for en god skolehverdag er å heve lesekompetansen slik at alle fag blir forståelige, og det er enklere å skape interesse rundt de ulike fagene.

Fritidsforum i sosiale medier