#gitid

Alle har en psykisk helse. I dag markeres verdensdagen for psykisk helse og årets tema er «Gi tid». For å kunne vie oppmerksomhet og være tilstede, fysisk eller psykisk krever det at vi er villige til å gi av tiden vår.

«Vi må gi tid til barnet for at det skal få utvikle seg i eget tempo

Vi må gi tid til ungdommen til å selv finne ut hvem hun eller han er eller vil være

Vi må gi tid til den nye arbeidstakeren til å bli kjent med bedriftskulturen og lære seg å mestre sine oppgaver

Vi må gi tid til den nye i nabolaget som ikke kan de uskrevne reglene

Vi må gi tid til hverandre for å vise at vi bryr oss om hverandre

Vi må gi tid til å lytte til hverandre og ikke bare haste av gårde når vi spør om hvordan det går

Vi må gi tid fordi vi ønsker å gjøre en forskjell»

Ta deg tid til å gjøre ting du liker

Bilde og tekst er hentet fra www.verdensdagen.no