Digital lekseklubb i fritidsforumet

Dagens situasjon tvinger oss i fritidsforumet til å tenke annerledes. Vi har ingen mulighet til å samle barna i store mengder slik som tidligere grunnet retningslinjer fra myndighetene. Mange barn må være hjemme fra skolen (med mye skolearbeid), hvilket kan være utfordrende for familiesituasjonen dersom foreldre har hjemmekontor og en jobb de forsøker å ivareta. Forhåpentligvis kan dette tilbudet om digital lekseklubb være til hjelp.

Per dags dato vet vi ikke hvor lenge vi blir forblir stengt i fritidsforumet, men en ting er sikkert – her er det bare å tenke fort og annerledes, for hverdagen slik vi kjenner den vet ingen når dukker opp igjen.

Selv om ikke skolene gir ut lekser nå, er digital lekseklubb en fin mulighet til å få hjelp med det utdelte skolearbeidet. Dette er et supplement til hjelpen som læreren tilbyr. Et gratis tilbud om hjelp til skolearbeidet som kan avlaste foreldre samtidig som barnet får en samtale med en trygg voksen.

Kan dette være aktuelt for deg/dere? Den digitale lekseklubben krever påmelding, men er selvsagt gratis og ledet av prosjektleder Vibeke Dehli og de øvrige leksehjelperne i Tromøy fritidsforum – som alle har gjennomgått kurs og avlevert politiattest. Vi ønsker fortrinnsvis å benytte MS teams, men kan også bruke skype om det er ønskelig.

Så lenge skolen holder stengt, vil den digitale lekseklubben foregå mandager og tirsdager fra kl 1030-1230. Vi starter opp allerede tirsdag 14/4. Når skolene åpner som normalt, vil den digitale lekseklubben være tilgjengelig fra kl 1430-1630. Kan dette være interessant? Meld på til: vibeke.dehli@fritidsforum.no

Nøl ikke med å ta kontakt om du ønsker mer informasjon.