Hva er egentlig fritidskortet og hvem kan få det?

Fritidskortet er et tilbud til barn og unge med folkeregistrert adresse i Arendal kommune i alderen 6-18 år. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år. Du får opp til 1000 kr pr. halvår som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig.

Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Fritidskortet er nå digitalt og hentes på Friskus. Lag deg en profil i ditt eget navn og følg veiledningen.
Frister for å hente ut Fritidskortet er fram til 30. juni og igjen fram til 31. desember.
Når du betaler medlemskontingent, bruk giroen og tast inn totalbeløpet. Fritidskortet blir belastet med inntil kr 1000,- og dere skal da betale restbeløpet.

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil 1000 kr pr. barn pr. halvår. Treningsavgift, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret. Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskort. (Husk at Skattkammeret låner ut mye forskjellig utstyr).

Hvis du har brukt fritidskortpengene, må du vente til neste halvår for å få nye fritidskortpenger. Søsken får ett fritidskort hver. Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn.