Alle har behov for å bli sett

Tromøy fritidsforum ønsker å sette fokus på verdensdagen for psykisk helse som er den 10.oktober.

God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom felleskap, åpenhet, respekt og nysgjerrighet. Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. På jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer. Et enkelt «hei» eller et smil kan faktisk endre hele dagen til et annet menneske. Dette jobber vi for i fritidsforum og aktivitetskurset for ungdomstrinnet vil også legge vekt på nettopp dette. Å bli sett. Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

«Du er elsket»

For å sette søkelyset på temaet, har vi kontaktet artisten og foredragsholderen Gino Bless. Gino Bless eller Jan Eric Meland som han også heter har laget et gripende foredrag om det å være elsket som han holdt under Idrettscampen 2020. Han sprer gjennom tekst og musikk tro, håp og kjærlighet i foredraget hvor han deler sin egen historie om hvordan det var å vokse opp uten en far, en mor som slet og hvilke utfordrende konsekvenser han fikk grunnet oppveksten. Han forteller om hvordan idretten ble hans redning og om nettopp det å bli sett av en trener. Foredraget handler like mye om hvordan man kommuniserer med hverandre, hvordan man ikke dømmer hverandre, men er åpen og inkluderende. Et særdeles treffende foredrag på en viktig dag.

Livestream

Rådet i fritidsforumet har bestemt at foredraget til Gino Bless skal være en felles gave til alle barn og unge på Tromøya. Vi tenkte først at dette kun skulle gjelde for ungdomstrinnet, men siden vi har strenge restriksjoner på grunn av korona med å samle alle, ble vi nødt til å tenke annerledes. Takket være en strålende ide fra Trauma om å livestreame foredraget slik at det kunne nå ut til ALLE barn og unge på Tromøya, ble det virkelig fart på sakene. Gino selv elsket tanken på en livestream! Fredag 9.oktober samles derfor kun 10.trinn i Gabriel Scott kl 1200 for å høre på foredraget, mens resten av ungdomstrinnet – i tillegg til mellomtrinnet ved både Roligheden og Sandnes skole (!!!) kan logge seg på i klasserommet sitt og høre det viktige budskapet der de er. Gino setter også av tid til å svare på spørsmål som måtte dukke opp enten via skjerm eller sal. Koronavennlig og særdeles nytenkende. Tusen takk til Trauma for den fantastiske ideen og for ekstra midler til at dette lar seg gjennomføre for ALLE barn og unge på øya ♥

En felles gave

Ellers er det og viktig å trekke frem at dette foredraget er en felles gave fra alle lag og foreninger på øya. Så i tillegg til Trauma, er både Røde Kors, Tromøy Lions, Tromøy IL, Frivilligsentralen, FAU Sandnes og FAU Roligheden er med på å gjøre dette mulig. God psykisk helse krever at vi selv tar et tak og ansvar for egen helse. Vi har alle også muligheten til å gjøre samfunnet til et bedre sted å leve ved å inkludere og styrke hverandre. Derfor oppfordrer vi til oppmerksomhet og tilstedeværelse – i vårt eget liv og i andres liv.