Påmelding til kurs i «life skills»

Ønsker du å bli en aktivitetsleder?

Fra og med tirsdag 6.Oktober kan vi tilby et 10- ukers kurs for elever på ungdomstrinnet  i «life skills», rett etter skoletid på Roligheden skole.  Kurset vil ta for seg ulike elementer som blant annet godt samarbeid, kommunikasjon, hvordan man kan forebygge mobbing, viktigheten av å komme presis, hvordan fremstå som gode rollemodeller/være gode ledere, samhandling og respekt. Kurset er lagt opp til å inneholde både teori og praksis og varer 60 min per uke. 8.trinn får tirsdager, 9.trinn får onsdager og 10.trinn får torsdager. Kurset ledes av Christoffer Jacobsen som du kan lese mer om HER


Etter gjennomført kurs blir ungdommene sertifisert som aktivitetsledere og kan bidra inn i f.eks fritidsforumet, i Trauma, i Tromøy Il, i menigheten eller andre lag og foreninger. De vil på sikt kunne søke om å få være instruktør på Idrettsleieren og ikke minst er dette gull verdt på en CV og inn mot jobbsøknader om helgjobb og evt sommerjobb.

Kurset er selvsagt helt gratis og blir holdt rett etter skoletid på Roligheden skole. Påmelding skjer via mail (vibeke.dehli@fritidsforum.no) eller telefon (993 59 296) til prosjektleder Vibeke Dehli