Tromøy fritidsforum er forebygging i praksis

Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig og tenker og handler langsiktig. Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et inkluderende oppvekstmiljø. Godt forebyggende arbeid fokuserer ikke først og fremst på symptomer, men er generelt orientert med sikte på å fremme sunne barn og unge som håndterer framtidige utfordringer og risikoer. Å fremme vennskap og gode relasjoner og bekjempe mobbing.

Gratis og inkluderende for alle

Prosjekt Tromøy Fritidsforum er forebyggende arbeid i praksis. Gjennom sunn mat, leksehjelp og aktivitetstilbud skal mobbing, ensomhet og sosiale forskjeller bekjempes. Ved å tilby et helhetlig fritidstilbud med fokus på mestring, samhold og tilhørighet, skaper vi trygge rammer for barn og unge. Tromøy Fritidsforum ønsker å gi alle barna like forutsetninger for å mestre hverdagen og tilbyr derfor aktiviteter rett etter skoletid som er gratis og inkluderende for ALLE. Her handler det ikke om å være best, her kan du komme å bare være deg selv.

På Tromøy fritidsforum blir barna ivaretatt, de blir sett og hørt. Det er frivillige voksne som ønsker å gi av sin tid for å hjelpe med en ansatt prosjektleder i spissen. Vi har siden oktober 2019 kunne tilby matklubb, lekseklubb og aktivitetsklubb for elever på mellomtrinnet mandager på Sandnes og tirsdager på Roligheden. Vi starter høsten 2020 med i tillegg til dette – også å kunne tilby friluftsklubb samt aktiviteter for ungdomstrinnet. Selvsagt gratis, rett etter skoletid og inkluderende for alle.

Tromøy Fritidsforum er et samskapingsprosjekt mellom fritidsklubben, frivilligsentralen, skolene, FAU, lokale lag og foreninger, elevene selv, menighet, skolekorps og alle de som har et engasjement for barn og unge på Tromøya. Vår visjon er å utjevne forskjeller og gi alle barn like forutsetninger for å lykkes. Barna skal bli sett for den de er, de skal ha trygge voksne og ungdom rundt seg.

Hvor står vi etter ett år?

Vi ønsker i løpet av prosjektperioden å vise til at denne satsingen gjør en endring for barn og unge, slik at Tromøy Fritidsforum kan innlemmes i varig drift både her og forhåpentligvis andre steder i regionen, og landet. Det handler ikke bare om sunn mat og leksehjelp, men å kunne bidra for at alle barn skal ha like forutsetninger for å mestre.  Det er viktig å trekke frem at Froland kommune i disse dager nettopp har lansert sitt eget fritidstilbud som i aller høyeste grad er inspirert av Tromøy fritidsforum. Og vi ønsker sterkt kunne være en inspirasjon for andre bydeler i Arendal og Agder for øvrig. Da må vi jobbe sammen. Nedenunder finnes en rekke punkter for hva prosjektet har klart å oppnå på ett år:

 • Aktiviteter hver dag fra mandag til fredag for barn fra 5. til 10. trinn på Tromøy
 • Vi har allerede fått til et fantastisk samarbeid med ØIF. I fjor høst inviterte de alle barna i prosjektet med på håndballfest i Sør Amfi og ikke mindre enn 140 barn koste seg med pizza og festhåndball kvelden til ende. I pausen fikk barna opptre med BliMe dansen og fikk et helt publikum til å danse med. Vi satte opp egne busser fra Tromøy som fraktet barn både fra Roligheden og Sandnes trygt frem og tilbake. Arendal Sparekasse stilte også opp og betalte bussutgiftene – nettopp for at alle barna som hadde lyst, skulle ha like forutsetninger for å delta. ØIF har også stilt opp med håndballtreninger i aktivitetsklubb til stor begeistring for barna. Håndballtreningene har vært i regi av elitespillerne selv og foregått på hver av skolene. Fokus har da vært på lek, glede og mestring.
 • I februar 2020 arrangerte vi også en stor MGP fest for Raylee i flerbrukshallen på Roligheden skole. Raylee selv tok turen på besøk til oss noen dager i forveien for å lære bort dansetrinnene til WILD. Ikke mindre enn 300 barn var samlet denne dagen i flerbrukshallen. Hele det lokale pressekorpset hadde tatt turen over Tromøybroa og barna fra Sandnes ble hentet i buss som fritidsforumet hadde satt opp for anledningen. Selve MGP festen ble stor suksess og et fantastisk møtepunkt på tvers av generasjoner. Arendal kommune sponset oss med midler, slik at gratisprinsippet kunne gjelde for både voksne og barn denne kvelden. I tillegg stilte både Baker Jørgensen, Atac reklame AS, IKEA, Coop Kongshavn, Meny Krøgenes og Tromøy pizza velvillig opp. Vi hadde pyntet flerbrukshallen med glitter og stas, hadde egen selfievegg, spiste pizza, kake, godterier og frukt mens selve MGP finalen ble vist på storskjerm. Frivillige var med i festkomiteen og det ble skapt gode minner denne kvelden, især for de barna som ikke hadde mulighet til å reise på vinterferie. Ikke minst viser det hva man faktisk kan få til, når et helt lokalsamfunn samarbeider på denne måten.
 • #værenvenn sangen. Under korona utarbeidet vi en ide om hvordan vi som loalsamfunn kunne vise at man stod sammen og skulle være der for hverandre i en vanskelig tid. Frivillige og andre støttestøttespillere i fritidsforumet stilte opp og lagde en helt egen Tromøy versjon av den kjente sangen Vær en venn. Videoen fikk langt over 700 delinger på Facebook og fikk en helt enorm oppslutning. #værenvenn har etter dette blitt en viktig metafor i fritidsforumet og fremmes tydelig.
 • I sommer søkte vi sammen med Agder idrettskrets om 500 000 kroner fra Gjensidigestiftelsen til å kunne gjennomføre en koronavennlig Idrettscamp som plaster på såret for Idrettsleieren som måtte avlyses på grunn av korona. Søknaden ble innvilget og hele 160 barn fra Agder fikk delta på en 4 dager lang idrettscamp fylt med aktiviteter, konserter og annen underholdning – midt i fellesferien. NRK Sørlandet lagde en flott livesending fra Hove under åpningsdagen/kvelden og ingenting av dette ville vært mulig om man ikke samarbeidet på tvers av organisasjonene.
 • Sammen med Wannado Hesteopplevelser søkte vi Gjensidigestiftelsen om midler til å få gjennomført en rideleir for 10 stk. Søknaden ble innvilget og nydelige sommerminner ble skapt for de heldige utvalgte.
 • Nr 1 fitness på Krøgenes betaler en av sine instruktører for å komme til Sandnes skole 1 dag pr uke for å ha styrketrening med 7.trinn rett etter skolen. Treningen skjer på skolen og er helt gratis for elevene.
 • Meny Krøgenes og Tine er nye samarbeidspartnere inn i matklubben. På grunn av korona er det nå en større utfordring for frivillige å komme for å lage mat, og da måtte vi tenke annerledes. Vi har derfor fått til en deal med Meny Krøgenes om å hente sunn mat derfra for å dele ut til elevene på skolen. En yoghurt, en frukt og en smoothie blir servert på matklubb 4 dager i uken – selvsagt helt gratis for elevene. Samarbeid som dette er gull verdt i prosjektet og er et meget godt eksempel på hvordan frivilligheten kan samarbeide med lokalt næringsliv for å nå målene i prosjektet og hvordan vi sammen kan bidra til et godt oppvekstmiljø
 • Ny opprettet friluftsklubb i samarbeid på Friluftsrådet Sør
 • Tett samarbeid med fritidsmedarbeider som tidligere i år søkte om midler til å få gjennomført trening med ekstern treningsinstruktør også for ungdomstrinnet. Søknaden ble innvilget og derfor har man nå midler til å få gjennomført en treningsøkt rett etter skoletid for 9.trinn på fredager som også avsluttes med et sunt måltid. Begge deler helt gratis.
 • Arrangement under årets Verdensdagen for psykisk helse med Gino Bless som skal livestreames for å nå ut til alle elever på Roligheden og Sandnes skole i skoletiden. Foredraget er en gave til barn og unge på øya fra lag, foreninger og organisasjoner på Tromøya.

Ønsker å være en inspirasjon for andre

Tromøy fritidsforum gir barn og unge på Tromøy et helt unikt tilbud etter skoletid og bidrar til et bedre oppvekstmiljø. Vi ønsker å vise resten av byen hvordan man kan skape en modell for en bedre, målrettet innsats for et bra oppvekstmiljø. Tromøy Fritidsforum er et pilotprosjekt, og at andre skoler og andre kommuner nå ser mot oss og omtaler prosjektet som en stor inspirasjonskilde, betyr at vi blir lagt merke til utover Tromøyas grenser. Over halvparten av alle barna som er innlemmet i prosjektet benytter seg ukentlig av tilbudet. Vi ser at vi lykkes med å skape engasjement når vi til og med Ordføreren ville til å stille opp som frivillig. Sammen skal vi utjevne forskjeller, bekjempe ensomhet og endre vaner. Ikke minst skal vi legge til rette for å skape et nettverk og for å danne nye vennskap.

Prosjektet stimulerer til nytenking og ønsker å fremstå som et forbilde som  Arendal kommune  trekker fram til inspirasjon for andre.

Det handler ikke bare om sunn mat og leksehjelp, men å kunne bidra for at alle barn skal ha like forutsetninger for å mestre.  Tromøy fritidsforum er forebyggende arbeid i praksis.