Prosjekt fritidsforum: erfaringer og tanker videre

Vi jobber kontinuerlig med å finne bærekraftige løsninger på videreføring og videreutvikling av prosjekt Tromøy fritidsforum. Våre ønsker for veien videre er å sette tilbudet inn i et større samfunnsmessig perspektiv. Målet er å se hvordan flere barn og unge i Arendal vil kunne få gleden av det samme helhetlige tilbudet rett etter skoletid. Vi må gjøre oppvekstmiljøene attraktive for å skape tilflytting i hele kommunen. Vi må stå sammen og vi må tenke på hele familien for å skape de beste oppvekstsvilkårene. For det er utvilsomt mye spennende som skjer i Arendal om dagen og vi ønsker selvfølgelig å henge med på det.

Fritidstilbud som harmoniserer mer med dagens familiesituasjon.

For hva gjør man med barna når begge foreldrene jobber fullt? Det er ikke alle som er prisgitt besteforeldre i nærheten eller en nabo som har litt ekstra tid til overs. Prosjekt fritidsforum har avdekket at det åpenbart er et behov for barn fra 5.-7.trinn å ha et sted å være etter skoletid og ellers i ferier, hvor foreldre ikke har mulighet til å være hjemme. Forebygge ensomhet blant barn og unge mens man samtidig skaper arbeidsplasser og tar hensyn til nåtidens familiesituasjoner og utfordringer. Vi ønsker å kunne tilby et fritidsforum etter skoletid til alle barn og unge i Arendal  med aktiviteter av høy kvalitet, kanskje spesielt med fokus på estetiske fag og læringsstøttende aktiviteter, som setter barna i stand til å kunne ta sunne og gode valg for seg selv.

Læringsstøttende aktiviteter

Å la barna utfolde seg i læringsstøttene aktiviteter, som gjerne henger sammen med skolens læreplan. Det å kunne knytte aktiviteter rett etter skoletid opp mot de ulike bærekraftsmålene, hadde også vært spennende. Vi har lyst til å utfordre kunnskapsbedrifter, lag og foreninger i nærmiljøet til å bidra inn i et variert aktivitetstilbud. Hvorfor ikke flytte kunnskapen fra bedrifter og direkte inn til der barn og unge er? Å la barna få ta del i meningsfylte aktiviteter som bidrar til mestring og vekst, samtidig som man skaper sosiale møteplasser på tvers av trinn og løser familiens evige dilemmaer «hvor skal vi gjøre av barna når vi selv må på jobb?»