Våre samarbeidspartnere på Tromøya er sitt samfunnsansvar bevisst når de sammen bidrar til en særdeles flott og nytenkende gave til barn og unge her på øya....

Tromøy fritidsforum ønsker å sette fokus på verdensdagen for psykisk helse som er den 10.oktober. God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom felleskap, åpenhet, respekt og nysgjerrighet. Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket....

Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig og tenker og handler langsiktig. Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et inkluderende oppvekstmiljø. Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig og tenker og handler langsiktig. Godt forebyggende arbeid fokuserer ikke først og fremst på symptomer, men er generelt orientert med sikte på å fremme sunne barn og unge som håndterer framtidige utfordringer og risikoer. Å fremme vennskap og gode relasjoner og bekjempe mobbing....

Endelig er friluftsklubb også oppe og går! Tromøy Fritidsforum arrangerer sammen med Friluftsrådet Sør en dagstur for ungdomstrinnet til Gaustatoppen! Lørdag 19. september kan du være med på tur til Gaustatoppen i Telemark....

Fra og med uke 41 kan vi tilby et 10- ukers kurs for elever på ungdomstrinnet  i «life skills», rett etter skoletid på Roligheden skole.  Kurset vil ta for seg ulike elementer som blant annet godt samarbeid, kommunikasjon, hvordan man kan forebygge mobbing, viktigheten av å komme presis, hvordan fremstå som gode rollemodeller/være gode ledere, samhandling og respekt....

Torsdag i forrige uke kom gladnyheten som vi har ventet på!! Tidligere i vår fant vi nemlig ut sammen med Agder idrettskrets, at vi ville søke om midler til å arrangere en Idrettscamp med gratis deltakelse på Hove for barn og unge mellom 11-17 år. Søknaden ble innvilget og arbeidet med å planlegge er nå i full gang. Vi er så takknemlige og glade over denne nyheten og har virkelig gledet oss stort til å kunne dele den med alle dere ♥...