Mobbeombudet i Arendal kommune Mobbeombudet jobber på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen.   Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som barn og foreldre kan kontakte i vanskelige saker. Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.   Guro Haslekås Solheim Tlf. 924 58 890   Se hjemmesiden for mer info.    ...

Tromøy helselag   Tromøy helselag har siden starten i 1911 vært en ressurs for Tromøys befolkning. Vi deltar aktivt i den årlige Hjerteuka om våren og demensaksjonen om høsten. Hvor vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte/karforskningen og demens.   Se hjemmesiden for mer info.    ...

Tromøy fritidsklubb   Tromøy Fritidsklubb er en ungdomsklubb med lange tradisjoner. Ungdomsklubben er et rusfritt fritidstilbud for all ungdom på Tromøy! Åpet for aldersgruppen 13-18 år hver fredag i partallsukene, og for barneskollens trinn 5-7 kl hver torsdag i oddetallsukene.     Se hjemmesiden for mer info.    ...

Tromøy Røde Kors Tromøy Røde Kors er en liten men aktiv forening som ble etablert i 1924. Foreningen har eget hus på Færvik her holdes det medlemsmøte annen hver tirsdag.   Foreningen har fokus på besøkstjenesten som blant annet går med salgstralle og går på besøk på institusjonene hver onsdag og vaffelstekning hver 14 dag på bo og omsorgssenteret (det tidligere Røde Kors hjem). Lokalforeningen ønsker flere aktive medlemmer. Har du tid og lyst, ta gjerne kontakt.   Se hjemmesiden for mer info.    ...

Tromøy menighet   Se hjemmesiden for oppdatert informasjon om menighetens aktiviteter.    ...

Tromøy Frivilligsentral   Tromøy frivilligsentral ønsker å være til glede og nytte for lokalt engasjement på Tromøya. Ta gjerne kontakt om du ønsker å bli bedre kjent med oss...

Minising Tromøy   Minising Tromøy (en KFUK-KFUM-gruppe) har aktiviteter for jenter og gutter fra 1. – 7. klasse. I tillegg et familieopplegg for barn under skolealder. Basen vår er Tromøy Menighetshus hvor det er klubb og kor. I tillegg har vi friluftslivgruppe, “Skogvoktere”, med egen leir- og møteplass på Lofstad på Tromøya.   Baluba - kor Baluba er Minisings-tilbud til barn under skolealder, i følge med voksne. Vi øver samtidig som de minste i Minising øver, annenhver torsdag fra 17.30 til 18.30. Første halvtimen består av sang- og...