Mobbeombudet i Arendal kommune

Mobbeombudet jobber på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen.

 

Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som barn og foreldre kan kontakte i vanskelige saker. Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.

 

Guro Haslekås Solheim
Tlf. 924 58 890

 

Se hjemmesiden for mer info.