Tromøy fritidsklubb

 

Tromøy Fritidsklubb er en ungdomsklubb med lange tradisjoner. Ungdomsklubben er et rusfritt fritidstilbud for all ungdom på Tromøy!
Åpet for aldersgruppen 13-18 år hver fredag i partallsukene, og for barneskollens trinn 5-7 kl hver torsdag i oddetallsukene.

 

 

Se hjemmesiden for mer info.